Politik


De viktigaste frågorna för mig är hållbar utveckling, sysselsättning, utbildning, försvarspolitik och att de unga får sin röst hörd.

Miljö och klimat

Att värna om naturen och miljön är allas vår uppgift. Det är ett gemensamt ansvar som individen, kommunerna, företagen, staten och högre instanser alla har tillsammans.
Den kommande regeringen kommer vara avgörande i klimatarbetet och måste kunna strama åt utsläppen. Finland skall vara en föregångare i hållbar utveckling och med vår teknik hjälpa andra länder att utvecklas på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Jag vill visa att man kan göra stor skillnad genom kreativa miljölösningar som inte behöver vara invecklade. Till exempel är strömmingsfiske ett konkret sätt att minska fosforn i Östersjön. En fiskare kan fiska upp mer fosfor på ett år än Åbo stad släpper ut.

Sysselsättning

Hårt arbete skall inte bestraffas. Det skall alltid vara lönsamt att ta emot jobb oberoende av vilket livsskede du befinner dig i. Företagande skall också vara ett alternativ och potentiella företagare skall inte skrämmas bort av byråkrati. Det ska vara lättare att starta eget.

Sysselsättningen utanför de större städerna skall gynnas. Vi måste göra det möjligt för unga att flytta tillbaka till sina hemkommuner på landsbygden – det måste finnas jobb. Det skall till exempel vara möjligt för människor som bor i skärgården att livnära sig på fiske.

Utbildning

Skolorna behöver tillräcklig med resurser för att kunna ge en högklassig utbildning. Bland annat har närundervisningen i yrkesskolor minskat oroväckande mycket, vilket lett till att utbildningen lider.

All utbildning skall vara inkluderande och avgiftsfri, vare sig du bor på landet eller i stan. Själv hör jag till dem som bor långt ute på landet. Jag växte upp i yttre skärgården, i Rosala. Där finns det en liten lågstadieskola. Trots att vi ett år var endast sju elever i hela lågstadiet och jag var ensam på min klass, var det självklart att skolan fick vara kvar. Det är jag tacksam för och det vill jag också att andra ska ha möjlighet till.

Försvars- och säkerhetspolitik

Finland måste våga röra sig västerut och ansöka om NATO-medlemskap utan att vara rädda för Rysslands reaktioner. Vi kan inte vara så naiva. Vi lever i en orolig värld och man kan inte vara för säker när det gäller försvar. Det bästa scenariot är att Sverige och Finland ansöker om NATO-medlemskap tillsammans.

Försvars- och säkerhetspolitk är viktiga frågor för mig och jag vill att Finland satsar på konfliktlösning ute i världen. Det är också viktigt att vi gör en reform av värnplikten.

De ungas röst

Jag vill göra de ungas röster hörda i politiken. Det är viktigt att unga som bryr sig om aktuella frågor, till exempel klimatet, verkligen får inflytande. Det är vår generation som måste komma med lösningarna på miljö- och klimatproblemen.

Jag vill under valkampanjen lyfta fram ungas välmående. Enligt Magmas ungdomsbarometer mår många unga psykiskt dåligt och därför anser jag att förebyggande av psykisk ohälsa bland unga borde prioriteras inför kommande mandatperiod.

Titta också gärna på vad vi i Svensk Ungdom vill jobba för