Peppi Wilson

Jag är en engagerad och motiverad ung politiker med positiv framtidstro. Jag har vuxit upp nära naturen och havet i en företagarfamilj i yttre skärgården. Jag står för hållbar utveckling, sysselsättning både i städerna och på landsbygden, välfungerande utbildning och att de unga får sin röst hörd.